Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng

Tham vấn y khoa: Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Tùng ngày 06/06/2020

Bảo mật dành cho trẻ em

Chúng tôi cam kết rằng việc bảo vệ sự riêng tư đối với trẻ em sẽ được thực hiện. Website bacsydakhoaquocte.com của chúng tôi không được thiết kế để nhằm mục đích thu hút những đối tượng trẻ em trong độ tuổi dưới 13. Ngoài ra chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân hay những thông tin có liên quan tới bất cứ trẻ em nào đang trong độ tuổi dưới 13.

Về việc sử dụng nội dung

Website bacsydakhoaquocte.com của chúng tôi cho phép các bạn truy cập, xem hoặc có thể tải một bản sao của tài liệu trên bacsydakhoaquocte.com nhưng chỉ được nhằm mục đích duy nhất là để phục vụ cho bản thân, phục vụ với các mục đích phi thương mại của cá nhân bạn. Ngoài ra chúng tôi yêu cầu bạn phải giữ nguyên những thông báo có liên quan tới bản quyền nằm ở phía dưới, phần cuối của bản tài liệu.

Nội dung, các thông tin của chúng tôi đăng tải được bảo vệ bởi bản quyền. Trong các bài viết, bài báo, từ phần tiêu đề cho tới nội dung đều thuộc sự quản lý của bacsydakhoaquocte.com hoặc bên cấp giấy phép.

Bất cứ mục đích dùng tiêu đề, nội dung, không được phép từ Điều khoản & điều kiện sử dụng của chúng tôi đều là hành vi vi phạm bản quyền, vi phạm nghiêm trọng những Điều khoản & điều kiện sử dụng của chúng tôi. Những tính năng & nội dung có thể chấm dứt hay có thể thay đổi bởi bacsydakhoaquocte.com mà không cần bắt buộc phải thông báo.

Nếu trong trường hợp các bạn (người sử dụng) đã vi phạm bất cứ Điều khoản hay điều kiện sử dụng nào của chúng tôi, thì quyền sử dụng các nội dung cũng như các bài viết của bạn trên website sẽ tự động kết thúc. Ngoài ra bất cứ bản sao nội dung nào mà bạn đã tự động lấy từ website bacsydakhoaquocte.com của chúng tôi phải ngay lập tức bị tiêu hủy.

Bác sĩ CK II khoa Ngoại tiêu hóa

Tiến sĩ. Bác sĩ Trịnh Tùng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại tiêu hóa, trong đó có 7 năm giữ chức vụ Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa - b ệnh viện Xanh Pôn Hà Nội và 8 năm đương nhiệm chức vụ PGĐ phụ trách chuyên môn bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.